הערכה בזמן למידה מרחוק.png
קטלוג דיגיטלי כלים להערכה פנימית.png
מדידה והערכה  אילה ליאור.png
מטלות ביצוע טליה.png
מומחית בתחום הערכה.png

תקופת הקורונה עם הפנים קדימה

הערכה פנימית בתקופה זו של שנת הלימודים

מערכת החינוך נמצאת בעיצומה של שנת לימודים המתנהלת בצל מגפת הקורונה. בשלב הנוכחי, בו נותרו מספר חודשים עד לסיום שנת הלימודים, אנו רואים חשיבות רבה בהתמקדות בתהליכי הערכה פנימית מעצבת שיאפשרו לכם, המורים, תכנון מיטבי של ההוראה והלמידה, איתור תלמידים מתקשים ותכנון התערבויות מתאימות.

תקופת הקורונה.png