top of page
ציפור.png
ציפור.png
ציפור.png
ב 13.2.19 התקיים באשדוד יום למידה ארצי במסגרת התוכנית "שיר של יום". היום החל בצפייה בהטמעת התכנית בביה"ס אריאל מהחמ"ד, נכנסנו לכיתות לפתיחת היום בשיר ושייח רגשי בעקבותיו לאחר מכן התכנסנו כל מטמיעות התוכנית בארץ בפסג"ה ונערכו סדנאות למידה שונות. אנו צוות מטמיעות התוכנית באשדוד : מרגלית פלור ומירה אנקונינה ערכנו סקירה של העשייה הענפה בעירנו והצגנו את הערכות שיצרנו לעידוד השיח הרגשי לשימוש המורים

Describe your image

press to zoom

press to zoom

Describe your image

press to zoom

Describe your image

press to zoom
1/8

ב18.2.19 ערכנו מפגש שני לרכזות התוכנית בבתי הספר בו חשפנו את הערכות שפותחו בפסג"ה ואגדנו את שלל הרעיונות שלהן מעבודתן בבתי הספר לשייח רגשי

bottom of page