top of page
כותרת1.png

תמציתה של מתמטיקה היא לא לסבך דברים פשוטים כי אם לפשט דברים מסובכים  - ס. גאדר

אני אוהב.png

האתגרים הפוקדים את אנשי החינוך  המתמטי בכלל ובעיר אשדוד בפרט  מציבים שאלות חדשות וסוגיות ללמידה. תפיסת הוראת המתמטיקה כמקצוע ייחודי  הכרחי לצורך קידום יעדי בית הספר ופיתוח צוותי מתמטיקה כיחידה ארגונית לומדת, חוקרת, מתפתחת ופועלת לקידום מוטיבציה ללמידה והישגי הלומדים בתחום המתמטיקה

bottom of page